O nas

 

Intertek Poland jest częścią Intertek Group plc, globalnego lidera w badaniach i certyfikacji produktów, usług i procesów. Od ponad 130 lat firmy na całym świecie polegają na Intertek w zakresie zapewniania jakości i bezpieczeństwa swoich produktów, procesów i systemów.

Działalność w Polsce firma rozpoczęła w 2004 roku od usług inspekcyjnych towarów gospodarstwa domowego dla międzynarodowych sieci handlowych.

Dynamiczny rozwój laboratorium badawczego, poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii badawczo-pomiarowych oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych sprawił, że Laboratorium Intertek Poland, wykonując ponad trzysta tysięcy badań rocznie, jest w czołówce firm oferujących usługi z zakresu badań laboratoryjnych żywności i wody w Polsce.

Laboratorium Intertek Poland wyróżnia wyjątkowa dbałość o wysoką jakość oferowanych usług laboratoryjnych oraz jakość obsługi wszystkich zleceniodawców, co zapewnia działający od 2002 roku system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 381.

Laboratorium wyposażone jest w najnowszej generacji analizatory i systemy analityczne do badań laboratoryjnych.

Korzystamy z renomowanych światowych dostawców sprzętu, odczynników chemicznych i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej.

Poprawność analityczna oraz wiarygodność wyników badań laboratoryjnych, jest stale monitorowana poprzez:

 • system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej,

 • udział w krajowych i międzynarodowych programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, umożliwiających niezależną ocenę jakości wyników badań laboratoryjnych uzyskiwanych przez Laboratorium Intertek Poland.

Pobieranie, transport próbek do badań i badania laboratoryjne są wykonywane przez wykwalifikowany, doświadczony i kompetentny personel stale podwyższający swoje kwalifikacje. Wszystkie wyniki badań autoryzowane są przez upoważnionych analityków.

Pobieranie próbek wody realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie.

Oprócz badań oferujemy również:

– transport próbek do laboratorium w warunkach monitorowanych,

– elektroniczną rejestrację i dostęp do wyników badań,

– szkolenia personelu zleceniodawców.

Wykonujemy ponad trzysta tysięcy analiz rocznie z zakresu analiz mikrobiologicznych chemicznych i właściwości fizycznych.

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • badania biologiczne i biochemiczne żywności, pasz dla zwierząt, obiektów z obszaru produkcji żywności,
 • badania chemiczne produktów rolnych, wyrobów chemicznych, żywności, kosmetyków, pasz dla zwierząt,
 • badania chemiczne wody,
 • badania chemiczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi,
 • badania mikrobiologiczne wyrobów chemicznych, żywności, kosmetyków, pasz dla zwierząt, obiektów z obszaru produkcji żywności,
 • badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek obiektów i materiałów biologicznych, przeznaczonych do badań, powietrza, wody do spożycia przez ludzi, obiektów z obszaru produkcji żywności,
 • badania właściwości fizycznych produktów rolnych, wyrobów chemicznych, żywności, kosmetyków, pasz dla zwierząt, żywności, kosmetyków,
 • badania własności fizycznych wody,
 • badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi,
 • badania sensoryczne żywności, wody do spożycia przez ludzi

Zatwierdzenia do wykonywania badań laboratoryjnych dla potrzeb urzędowych kontroli żywności i wody do spożycia przez ludzi.

Laboratorium posiada uprawnienia wydane przez Głównego Lekarza Weterynarii do udziału w urzędowej kontroli artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Zostało również zatwierdzone przez Państwową Powiatową Inspekcje Sanitarną w Gostyninie do wykonywania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.