Badanie

Tlenek etylenu

od 520zł netto*

Czas oczekiwania na wyniki:
– 10 dni roboczych
– Cena : od 520PLN *
– Wymagana wielkość próby – 200g

Dowiedz się więcej
  • Dane próby
  • Parametry
  • Usługi dodatkowe

Krok 1 z 3

Uzupełnij dane dla próby. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

 
  • Dane próby
  • Parametry
  • Usługi dodatkowe

Krok 2 z 3

Wybierz parametry

  • Dane próby
  • Parametry
  • Usługi dodatkowe

Krok 3 z 3

Wybierz usługi dodatkowe oraz ilość powtórzeń. Następnie dodaj badanie do koszyka.

  • Razem: 0.00 
Ilość powtórzeń:
Kategoria:

Tlenek etylenu, oksiran – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych eterów, najprostszy możliwy epitlenek. W warunkach standardowych jest gazem o zapachu eterowym. W warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą. Pod ciśnieniem atmosferycznym wrze w temperaturze 10,7°C. Będąc związkiem polarnym, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Wykazuje działanie narkotyczne. Stosowany jest do gazowej sterylizacji sprzętu medycznego (zwłaszcza jednorazowego użytku), przypraw spożywczych, środków farmaceutycznych, a także jako środek bakterio- i grzybobójczy przy konserwacji książek i podobnych przedmiotów.(1)

Używa się go również do produkcji glikolu etylenowego, trójetanoloaminy, jako podstawowy monomer do syntezy poli(tlenku etylenu), a także jego kopolimerów. Polimery na bazie poli(tlenku etylenu) są stosowane jako emulgatory, plastyfikatory, dodatki do środków piorących.

Tlenek etylenu  nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie. Stosowanie tlenku etylenu jako środka biobójczego jest zakazane w Europie, z uwagi na jego toksyczność. Związek ten nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w UE.

2-Chloroetanol  – związek chemiczny o wzorze HOCH2CH2Cl i najprostszej chlorohydrynie . Ta bezbarwna ciecz ma przyjemny zapach eteru. Jest mieszalny z wodą. Cząsteczka jest dwufunkcyjna i składa się zarówno z grup funkcyjnych chlorku alkilu, jak i alkoholu . 2-chloroetanol jest toksyczny przy LD 50 do 89 mg / kg w przypadku szczurów. Jak większość związków chloroorganicznych, chloroetanol spala się dając chlorowodór i fosgen . W odniesieniu do narażenia skóry na 2-chloroetanol, Urząd Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ustalił dopuszczalny limit narażenia na 5  ppm (16  mg/m 3 ) ponad ośmiogodzinną średnią ważoną w czasie, podczas gdy Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zdrowie ma bardziej ochronny zalecany limit ekspozycji wynoszący 1  ppm (3  mg/m3 ) pułap ekspozycji. Jest klasyfikowana jako substancja wyjątkowo niebezpieczna w Stanach Zjednoczonych zgodnie z definicją w sekcji 302 amerykańskiej ustawy o planowaniu awaryjnym i prawie do wiedzy społeczności (42 USC 11002) i podlega surowym wymogom sprawozdawczym przez zakłady, które produkują, przechowują, lub używaj go w znacznych ilościach. (1)

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 396/2005 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) to granica oznaczalności danej metody (różna dla różnych matryc).

 

* cena dla powyżej 10 prób zleconych jednorazowo

580PLN – Cena poniżej 5 prób zleconych jednorazowo
550PLN – Cena od 5 prób zleconych jednorazowo
520PLN – Cena od 10 prób zleconych jednorazowo

– Badanie podzlecone

 

(1) https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_etylenu